SOLAR ELEKTRİK ÜRETİMİ


Fotovoltaik (PV) hücreler, üzerlerine düşen güneş ışınlarının (fotonların) % 80’ini emebilmekteler, ama bu enerjinin sadece % 5-23’ünü (bu rakam ideal durumda % 33’e çıkabilecek olup, halen Türkiye’de piyasada bulunan PV panellerde % 10-16 civarlarındadır) elektriğe dönüştürebilmektedirler.  Emilen enerjinin geri kalan kısmı ise ısıya dönüşmektedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının şiddeti arttıkça bir taraftan elektrik enerjisine dönüşüm artarken, diğer taraftan da panellerin sıcaklığı artmakta ve bir noktadan sonra güneş ışınlarının şiddetinin artmasıyla PV panellerle elde edilen elektrik enerjisi miktarı artacağına azalmaktadır. İzmir’de arkası kapalı şekilde şingıl bir çatının üzerine yerleştirdiğimiz PV panellerin arka yüzey sıcaklığının Temmuz ayında öğle saatlerinde 95 oC’ye kadar çıktığını ölçtük. Bu nedenle PV panellerin, arkaları kapalı olmayacak, arkalarından havayla doğal bir soğutma gerçekleşecek şekilde yerleştirilmeleri birinci şarttır, ama yeterli değildir. Zira ülkemizde İzmir’in güneyinde kalan yörelerde arka yüzey sıcaklığı bu durumda da 75-80oC’lere çıkabilmektedir. Bu sıcaklıklarda PV hücreler yavaş yavaş kavrulmaya başladıklarından,  panellerin faydalı kullanım ömürleri çok kısalmaktadır. Çare, panellerin arka yüzeylerinden suyla, havayla veya ısı pompalarının gazıyla  soğutulmalarıdır. Ancak piyasadaki bu borulu soğutma sistemine sahip hibrit (PV-T) kolektör/paneller, düz panellere nazaran oldukça daha pahalı olduklarından, kullanımları yaygınlaşamamaktadır.ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ (OFF-GRİD) FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER
OFF-GRİD PV sistemler, elektrik ihtiyacının olup şebekenin bulunmadığı,oldukça uzak olduğu, şebeke hatının çekilmesinin çok masraflı olduğu yada şebekenin mevcut olup çok sık kesintinin yaşandığı yerlerde kullanılır. Kullanım yerleri olarak genelde düşük enerji ihtiyacı olan yerleşime uzak evler ve endüstriyel uygulamalar öne çıkar.
Bu sistemlerde kullanılan ana ekipmanlar güneş paneli,solar şarj kontrol cihazı, akü ve gerektiği yerlerde invertörlerdir. güneş panellerinin ürettiği doğru akım (DC) elektrik enerjisi şarj kontrol cihazı ile regüle edilerek akülere depolanır.DC ile çalışan elektrikli cihazlar direk aküden yada şarj kontrol cihazının yük çıkışından beslenirken,alternatik akım (AC) ile çalışan cihazlara ise enerji, aküye bağlanan bir invertör üzerinden sağlanır.

OFF GRİD PV  sistem paketleri aydınlatma, tv, uydu alıcısı ve buzdolabı gibi günlük kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye nin batısındaki kuzey orta ve güney bölgeler için yaz ve kış ayları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

ŞEBEKEYE BAĞLI (ON-GRİD) FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER
Bu sistemler sayesinde güneş panellerinde  gündüz üretilen enerji şebeke invertörleri üzerinden elektrik şebekesine basılarak elektrik abonesinin belli bir zaman periyodundaki elektrik giderlerinde azaltma , sıfırlama yada kara (elektrik satışı) durumları sağlanır.

On-Grid sistemler; şebeke elektriği ve yeterli güneş paneli montaj alanının bulunduğu her yerde kullanılabilir. Başlıca ekipmanları güneş panelleri ve invertörleridir. Teknik olarak güç sınırı olmaksızın her güç ölçeğinde kurulabilirler. Bundan dolayı bu sistemler en küçük ev uygulamasından en büyük güneş enerji santrali (GES) uygulamasına kadar geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir.Tarımsal sulama, tarım ve hayvancılık sektörleri de  ayrıca öne çıkan kullanım alanlarıdır.
Türkiye de 10.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren yenilenebilir enerji kanunu (YEK)  yönetmeliğince her elektrik abonesi 1000 KW kurulu güç sınırına kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarında ürettiği enerjiyi, üretim lisansı olmadan, kendi ihtiyacı olan elektriği karşılamak esasıyla şebekeye basabilme hakkına sahiptir. Abone, bu bağlamda sadece bağlı bulunduğu kamu yada özel elektrik dağıtım şirketinin prosedürlerine tabidir. Abonenin ürettiği ve tükettiği enerji, fatura dönemi sonunda birbirlerinden mahsuplaşılacaktır. Olası bir enerji üretim fazlalığı durumunda , elektrik dağıtım şirketi bu enerjinin fazlasını abonenin fatura kesmesi halinde satın alacaktır.
Yıl içindeki fatura dönemleri boyunca sabit bir elektrik tüketimi olan bir abonenin, bir fatura dönemi içindeki elektrik ihtiyacını karşılayıp fazlalık oluşturmadan kurulacak şebekeye bağlı bir PV sistem ,yaz ayları baz alınarak projelendirilecektir. Bu durumda abonenin toplam yıllık elektrik giderlerinden ,bulunduğu lokasyona da bağlı olarak Türkiye güneşlenme şartlarında % 65-80 oranında tasrruf  sağlanması beklenmektedir.
Sistemde kullanılacak ekipmanlar ve keşif öncesi ön maliyet, aşağıdaki veriler üzerinden yapılacak teknik projelendirme ile ortaya çıkmaktadır.
GEREKLİ ÖN BİLGİLER
kWh cinsinden yaz ayları fatura dönemi sonu elektrk tüketimi (kış aylarında daha fazla ise bunuda bildiriniz.)
Kurulum yeri (köy kasaba -şehir adı) 
Montajın yapılacağı çatının ebatları, eğim açısı, güneyden sapma açısı ve çatının kaplama malzemesi