MÜHENDİSLİK HİZMETLERİMİZ

GES - GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ
Güneş, dünya için en önemli enerji kaynağıdır. Canlıların yaşaması için gerekli fotosentez dışında rüzgar ve fosil yakıtların oluşması gibi pek çok enerji kaynağının da asıl nedeni güneştir.
Atmosfer dışındaki güneş ışınlarının şiddeti yaklaşık 1370 W/m 2 iken yeryüzünde 0-1100 W/m 2 değerleri arasındadır. Güneşten Dünya'ya gelen enerji,  Dünya'daki bir yıllık tüketimin yaklaşık 20 bin katıdır.
Güneş enerjisi de rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Ancak temiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen uygulamaları oldukça azdır. Bunun sebepleri yüzeye gelen ışınların devamlı olmamasından depolama gerektirmesi, elektrik enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınlarının eğimli gelmesi, geceleri hiç olmaması, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ancak petrol fiyatlarının ve doğal gaza bağımlı elektrik üretiminden kaynaklı elektrik bedellerinin giderek artması güneş enerjisine duyulan ilgiyi arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle yatırım maliyetleri düşmekte ve bu sayede faydalanılan güneş enerjisi santral ve panellerinin sayısı artmaktadır.
Güneş enerjisinden yöntem ve teknoloji açısından iki ana grupta faydalanılmaktadır.
Isıl Güneş Teknolojileri
Asıl amaçları güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürmektir. Isı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretimi de sağlanabilmektedir.
Fotovoltaik Güneş Teknolojisi
Fotovoltaik hücreler yarı-iletken teknolojisi ile güneş ışınlarını doğrudan elektriğe çevirir. Hücrenin verimine göre  % 5 ile % 30 arasında elektrik enerjisine çevrilebilir. Gücün arttırılması için hücreler paralel veya seri olarak bağlanarak fotovoltaik modüller elde edilir. Güç ihtiyacına göre modüller de birbirlerine bağlanarak bir kaç Watt'tan MEGA Watt'lara kadar sistem oluşturulur.
Güneş enerjisi ana elektrik şebekesinden bağımsız sistemlerde kullanılabilmektedir. Akümülatörler sayesinde depolanan elektrik enerjisi güneşin yetersiz olduğu zamanlarda özellikle gece boyunca kullanılabilir.
Şebekeye besleme yapılması durumunda ise inverter sayesinde akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik alternatif akıma dönüştürülür.
Güneş enerjisi ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınızda firmamız uygun sahaların tespiti ve imar durumundan alınacak izinlere, ölçüm ve değerlendirme sürecinden başvuru ve elektrik proje aşamasına ve sistemin enerji onayına kadar pek çok aşamada destek üretmektedir.OFF-GRİD PV ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ (OFF-GRID) FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER
 elektrik ihtiyacının olup şebekenin bulunmadığı,oldukça uzak olduğu, şebeke hatının çekilmesinin çok masraflı olduğu yada şebekenin mevcut olup çok sık kesintinin yaşandığı yerlerde kullanılır. Kullanım yerleri olarak genelde düşük enerji ihtiyacı olan yerleşime uzak evler ve endüstriyel uygulamalar öne çıkar.
Bu sistemlerde kullanılan ana ekipmanlar güneş paneli,solar şarj kontrol cihazı, akü ve gerektiği yerlerde invertörlerdir. güneş panellerinin ürettiği doğru akım (DC) elektrik enerjisi şarj kontrol cihazı ile regüle edilerek akülere depolanır.DC ile çalışan elektrikli cihazlar direk aküden yada şarj kontrol cihazının yük çıkışından beslenirken,alternatik akım (AC) ile çalışan cihazlara ise enerji, aküye bağlanan bir invertör üzerinden sağlanır.

ŞEBEKEYE BAĞLI (ON-GRİD) FOTOVOLTAIK (PV) SİSTEMLER
Bu sistemler sayesinde güneş panellerinde  gündüz üretilen enerji şebeke invertörleri üzerinden elektrik şebekesine basılarak elektrik abonesinin belli bir zaman periyodundaki elektrik giderlerinde azaltma , sıfırlama yada kara (elektrik satışı) durumları sağlanır.
On-Grid sistemler; şebeke elektriği ve yeterli güneş paneli montaj alanının bulunduğu her yerde kullanılabilir. Başlıca ekipmanları güneş panelleri ve invertörleridir. Teknik olarak güç sınırı olmaksızın her güç ölçeğinde kurulabilirler. Bundan dolayı bu sistemler en küçük ev uygulamasından en büyük güneş enerji santrali (GES) uygulamasına kadar geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir.Tarımsal sulama, tarım ve hayvancılık sektörleri de  ayrıca öne çıkan kullanım alanlarıdır.
Türkiye de 10.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren yenilenebilir enerji kanunu (YEK)  yönetmeliğince her elektrik abonesi 1000 KW kurulu güç sınırına kadar, yenilenebilir enerji kaynaklarında ürettiği enerjiyi, üretim lisansı olmadan, kendi ihtiyacı olan elektriği karşılamak esasıyla şebekeye basabilme hakkına sahiptir. Abone, bu bağlamda sadece bağlı bulunduğu kamu yada özel elektrik dağıtım şirketinin prosedürlerine tabidir. Abonenin ürettiği ve tükettiği enerji, fatura dönemi sonunda birbirlerinden mahsuplaşılacaktır. Olası bir enerji üretim fazlalığı durumunda , elektrik dağıtım şirketi bu enerjinin fazlasını abonenin fatura kesmesi halinde satın alacaktır.
Yıl içindeki fatura dönemleri boyunca sabit bir elektrik tüketimi olan bir abonenin, bir fatura dönemi içindeki elektrik ihtiyacını karşılayıp fazlalık oluşturmadan kurulacak şebekeye bağlı bir PV sistem ,yaz ayları baz alınarak projelendirilecektir. Bu durumda abonenin toplam yıllık elektrik giderlerinden ,bulunduğu lokasyona da bağlı olarak Türkiye güneşlenme şartlarında % 65-80 oranında tasrruf  sağlanması beklenmektedir.
Sistemde kullanılacak ekipmanlar ve keşif öncesi ön maliyet, aşağıdaki veriler üzerinden yapılacak teknik projelendirme ile ortaya çıkmaktadır.


ELEKTRİK PROJE
Elektrik modern hayatın en vazgeçilmez enerji kaynağıdır.
Elektrik enerjisinin en doğru şekilde ve verimli kullanılması düzgün bir proje çalışmasından başlar. Projeyi geliştirecek ekibin proje bilgisi dışında taahhüt deneyiminin de olması projelerin uygulanması aşamasında önemli avantajlar sağlar. Elektrik taahhüt aşamasında elektrik tesisatında oluşabilecek sorunların bilinmesi ilerleyen zamanlarda doğabilecek ihtiyaçların öngörülmesi hem zaman hem de ekonomi açısından verim sağlayacaktır.
Firmamız proje ekibiyle elektrik proje konusundaki her türlü ihtiyacınıza çözüm üretmeye hazırdır.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ;
o    Yüksek gerilim uygulama projeleri,
o    Enerji nakil hat projeleri,
o    Bina ve ya direk tipi trafo merkez projeleri,
o    Kuvvetli akım ve zayıf akım projeleri,
o    Yangın ihbar sistem projeleri,
o    Ruhsat amaçlı uygulama projeleri,
o    Şantiye ve tarımsal sulama amaçlı uygulama projeleri,
o    Paratoner Tesisat Projeleri,
o    Topraklama Projeleri,
o    Jeneratör Projeleri,ELEKTRİK MÜŞAVİRLİK & DANIŞMANLIK
 Trafolu işletmelerin ;
o    Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ,
o    Bakım ve danışmanlık hizmeti ,
o    Fabrika, işyeri, alışveriş merkezi, otel vb. yapıların Kontrollük ve Teknik Uygulama sorumluluğu ,
o    Mühendislik - Müşavirlik hizmetleri ,üstlenilmektedir.
Ayrıca verilen müşavirlik hizmeti yanında mevcut yönetmelikler kapsamında ;
o    Enerji müsaadesi alınması ,
o    Enerji kullanımı ,
o    Enerjiye kesintisiz ve sorunsuz ulaşım ,
o    “Enerji Tedarikçisi” ile ilişkiler ,konularında Danışmanlık, Mühendislik, Müşavirlik ve Taahhüt desteği verilmektedir.YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU
YÜKSEK GERİLİM Enerjinin üretildiği noktadan UZAK İLETİM HATLARI ile tüketildiği noktaya en az kayıpla
taşınması gereğinden doğmuştur ve Elektrik Mühendisliği’nin özel bir dalı olmuştur.
YÜKSEK GERİLİM alanında çalışma yapmak tamamen UZMANLIK gerektirir.
Bu alanda çalışacak firmaların her yıl BÜRO TESCİL’i yaptırmış olması yasal zorunluluktur.
Çalışacak “Elektrik Mühendisleri” ise her yıl “Sorumlu Müşavir Mühendis” (SMM) olmalı
ayrıca 1 KV ÜSTÜ ve 1 kV ALTI TESİSLER İŞLETME SORUMLULUK Belgesine sahip olmalıdır.
Ancak bu şartlar altında “Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi” ile hizmet sunulabilmektedir.
Ayrıca bu hizmetle birlikte talep edilmesi durumunda tesisin sürekli olarak takibi ve bakımı için
"Yüksek Gerilim İşletme Bakım Sözleşmesi" kapsamında ek hizmet sunulabilir.
ELEKTRİK TAAHHÜT
Elektrik hem temiz hem de tehlikeli bir kaynaktır. Taahhüt çalışmalarında bu sebeple deneyim ve eğitim çok önemlidir. Firmamız elektrik taahhüt uygulamaları için gerekli niteliklere sahip kadrosu ve ekip ruhuyla, titiz ve sistemli çalışarak hızlı ve doğru çözümler üretmektedir. Taahhüt için en uygun ve kaliteli malzemeyi seçip kullanarak, teknolojinin yeniliklerini takip ederek elektriğin kullanılması konusundaki ihtiyaçlara uzun dönemli olarak cevap verebilmektedir.·            Enerji nakil hatları
·            Bina ve ya direk tipi trafo merkezleri
·            Yıldırımdan koruma (Aktif Paratoner, Faraday Kafesi v.b.) tesisat uygulamaları
·            Topraklama tesisatı
·            Fabrika, işyeri ve konut elektrik ve aydınlatma tesisatıKOMPANZASYON
Elektrik devrelerinde voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. Ancak konutlarda ve işyerlerinde kullanılan elektrik motoru, bobin gibi cihazların mıknatıslanma etkisi ile indüktif reaktif güç meydana gelmektedir. Bu da voltaj ile akım arasında bir faz farkı yaratarak aktif kullanılan gücün yanında bir miktar reaktif güç kullanılmasına sebep olmaktadır. KOMPANZASYON oluşan faz farkının giderilerek reaktif gücün yok edilmesi işlemidir.
Kompanzasyon Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği'ne göre yasal bir zorunluluktur.
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereği, EPDK'ca Perakende Satış Tarifesi Usül ve Esasları konusunda 08/01/2004 günü alınan 284/2 nolu karara göre; – Meskenler,tek fazla beslenen aboneler, resmi yurt-resmi okul-resmi spor tesisleri vb. grubu ile ibadethane-genel aydınlatma abone grubu hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır.
Kompansazyon sisteminin uygun bir şekilde çalıştırıldığının; aktif enerjinin yanında, şebekeye verilen ve şebekeden alınan reaktif enerjiyi saptayan sayaçlarla ölçülmesi zorunludur. Bu sayaçları bulundurmayanların aktif enerjinin %90'ı kadar reaktif enerji çektikleri kabul edilerek, bu reaktif enerji bedeli her fatura döneminde tahakkuk ettirilir.
Hizmeti sunduğumuz işletmelerde kompanzasyon sistemini kurmadan önce mutlaka reaktif güç analizi yapmaktayız. Analiz sonucuna göre kompanzasyon yöntemi belirleriz.
·            Proje aşamasındaki bir tesis için reaktif güç analizi,
·            Projesi tamamlanmış bir tesis için reaktif güç analizi,
·            Aktif olarak çalışan bir tesis için reaktif güç analizi
Kullandığımız kompanzasyon yöntemleri:
·            Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor)
·            Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) TOPRAKLAMA
Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci çok az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilecek ve cihaza dokunan kişilerin hayati tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır.
Topraklama kanuni bir zorunluluktur. Ayrıca mevcut topraklama tesislerinin de periyodik olarak test edilerek ölçüm yapılması da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği zorunluluk haline gelmiştir.
Topraklama çeşitlerini amacına göre 3 farklı şekilde sınıflandırılabilir:
1. Koruma topraklaması
Elektronik aletlerin elektrik akımı geçen aktif kısımlarının yanında akım geçmeyen ama olası bir kaçak durumunda akımı dokunma yolu ile insana iletme tehlikesi olan dış metal kısımlarının da topraklanmasıdır. Metal çitler, tanklar, yürüyen merdivenler... insanların temas etmesi beklenen bütün metal yüzeyler koruma topraklamasına dahildir.
2. İşletme Topraklaması
İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen değerlerde olması için yapılan topraklama çeşididir; alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir.
3. Fonksiyon Topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması fonksiyon topraklamasına birer örnektir.
    Topraklama sistemlerinde kontrol periyotları
     Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri 2 yıl
·         Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
·         Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1yıl
·         Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontrollar 2 yıl
·         Sabit işletme elemanları 1 yıl
·         Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
·         Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.YILDIRIM KORUMA ve PARATONER SİSTEMLERİ
Yıldırım, şimşek ve gökgürültüsüyle birlikte insanların önüne geçemediği dolayısı ile korktukları bir doğa olayıdır. Yıldırım bulutla toprak arasındaki elektriksel boşalma olarak tanımlanmakla birlikte oluşumu ile farklı teoriler bulunmakta, ancak kesin sebebi henüz açıklanamamaktadır. Cumola Nimbus isimli bulutların elektriksel olarak yüklenmesinin ardından artışın en yüksek noktaya gelişiyle toprağa boşalma oluşur ve nötr hale gelir. Bu boşalma canlılar ve bulundukları yapılar için oldukça tehlikeli sonuçlar meydana getirir.
Yıldırımla meydana gelen boşalma olayında akım: 2-200 kiloAmper (kA), gerilim: 100-1000 MegaVolt (MV) arasındadır. Gücü ise GigaWatt (GW) mertebesinde gerçekleşir.,
Yıldırımın elektrik ve termik etkileri canlıların yaralanmalarına, ölümlerine, yangın, patlama sonucu yapıların zarar görmesine sebep olmaktadır. Yıldırımın yapıya nüfuz etme ihtimali, uygun olarak tasarlanmış yıldırımdan korunma sistemi ile önemli ölçüde azaltılır. Yapıların korunması için iki temel sistem vardır. Firmamız ihtiyaç ve talepler doğrultusunda uygun çözümleri sağlamaktadır.
·            Pasif yakalama ucu
·            Franklin Çubuğu
·            Faraday Kafesi
·            Aktif yakalama ucu
·            Paratoner İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gelişmiş Dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında maalesef Türkiye'nin halen iş kazaları ve iş yerlerinde güvenlik şartları açısından oldukça geri olduğunu görmekteyiz. Bu konuda ülkemizde önemli sayılabilecek bir çalışma yapılarak Haziran 2012'de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa o tarihten itibaren kademeli olarak devreye girdi.
Yasanın en önemli noktası tehlikeleri kaza henüz oluşmadan belirlemek ve önlem almaktır. Bu da Risk Analizi çalışması ile başlar. Risk Analizi bir işyerinde oluşabilecek tüm tehlikelerin belirlenerek oluşabilme ihtimaline göre skorlanması şeklinde yapılır. En yüksek skorlu tehlikeden en düşüğe doğru işyerlerinde önlemler uygulanarak iş kazalarının minimuma indirilmesi amaçlanır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işletmeler için bir zorunluluktur.
Yine yasa tüm işletmelerde çalışanların İş Güvenliği konusunda eğitim almaları zorunluluğunu getirmiştir. Eğer uzmanlık gerektiren ve tehlikeli bir iş yapılıyor ise bu konuda mesleki eğitim zorunluluğu da yine yasa ile düzenlenmiştir.
Yasanın getirdiği diğer bir değişiklik ise işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın bir İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdam zorunluluğudur. Bu da yine kademeli olarak uygulamaya geçmektedir. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra 50 kişi üzeri çalışanı bulunan tüm işletmeler için uygulama başlamıştır. 1 Ocak 2014 tarihinde ise Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan sayısına bakılmaksızın uygulama başlamıştır. 1 Temmuz 2016'dan sonra ise Kamu kurumları dahil tüm işletmelerde uygulama başlayacaktır. Yönetmelikte belirlenen sürelerde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi işletmelerde görev yapmaktadırlar.
Firmamızın ana faaliyet konusu olan Elektrik özellikle Yüksek Gerilim tarafında Çok Tehlikeli bir kaynaktır. Evlerimizde ve işyerlerimizde kullanılan 220 Volt şehir şebekesi bile insanlar için ölümcül bir kaynaktır. Bu sebeple özellikle elektrikle ilgili çalışmaların İş Güvenliği konusu dikkate alınarak özenle yapılması gerekmektedir.
 Firmamız bünyesindeki A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile yaptığı çalışmalarda yönetmelik ve uluslararası standartları dikkate alarak güvenliği en yüksek seviyede tutmaktadır.·            İş Güvenliği Danışmanlığı
·            Bireysel İş Güvenliği Uzmanlık hizmeti
·            İşletmelerde saha denetimlerinin yapılması, analiz yapılarak raporlanması
·            Varsa İSG kurullarının oluşturulması, toplantıların planlanması, toplantı tutanaklarının hazırlanması
·            Periyodik denetimlerin planlanması, takibi ve raporlanması
·            İş Güvenliği periyodik kontrol ve ölçümlerin planlanması, takibi ve raporların değerlendirilmesi
·            Risk Analiz ekibinin oluşturulması
·            İşyeri saha denetimlerinin yapılması
·            İşyeri tehlikelerinin belirlenmesi
·            Tehlikelerin oluşturduğu risklerin ve risk skorlarının belirlenmesi
·            Risklerle ilgili önleyici tedbirlerin belirlenmesi
·            Risk analiz raporunun hazırlanması
·            Acil durumların belirlenmesi
·            Acil durum ekipmanları ve yerlerinin tespiti
·            Acil durumlar için müdahale, ilk yardım, tahliye ve kurtarma planlarının oluşturulması
·            Vaziyet planında acil çıkış, ekipman ve toplanma yerlerinin işaretlenmesi